Traducator autorizat engleza

Traducator autorizat engleza

joi, 6 octombrie 2011

ADJECTIVUL

1. Definitie: - este partea de vorbire care modifica sau determina un substantiv:
Exemple: a good/interesting book
               this/my book
Spre deosebire de limba romana, adjectivul nu se schimba dupa gen, nici dupa numar:
Exemple: an intelligent student - intelligent students.
2. Intrebari: Adjectivul raspunde la una din intrebarile: which? [care?]; what is/are like? [cum?]; what kind of? [ce fel de?]; in what state? [in ce stare?].
3. Gradele de comparatie:

Gradele de comparatie ale adjectivului din limba engleza sunt: gradul pozitiv, comparativ si superlativ.
Exemple: - gradul pozitiv: - new [nou]
- gradul comparativ: - newer [mai nou]
- gradul superlativ - the newest [cel mai nou]
A. COMPARATIA REGULATA:
Desinentele “er” si “est” se aplica urmatoarelor adjective:
adjective monosilabice:
Exemple: low - lower - lowest
               high - higher - the highest
adjective bisilabice terminate in: “-er”; “-le”; “-ow”; “-y”;
Exemple: clever - cleverer - cleverest;
               simple - smpler - simplest
Particularitati de ortografie:
y devine -i-:
Exemplu: easy - easier - easiest
disparitia “e”-ului final mut:
Exemplu: large - larger - largest
dublarea consoanelor finale dupa vocala finala accentuata [a,e,i,o,u]:
Exemplu: thin - thinner - thinnest.
Urmatoarele adjective isi formeaza gradele de comparatie cu “more” si “most”:
adjectivele bisilabice, care nu se termina in “er”, “-le”; “-ow”; “-y”:
Exemplu: useful - more useful - the most useful
Adjective cu trei sau mai multe silabe:
Exemplu: interesting - more interesting - most interesting

B. COMPARATIA NEREGULATA:
Unele adjective isi formeaza gradele de comparatie in mod neregulat:

good - better - best
well - better - best
bad - worse - worst
ill - worse - worst
little - smaller - smallest
little - less - least
much - more - most
many - more - most

Adjective cu forme diferite ale gradelor de comparatie:

Unele adjective au 2 forme de comparativ sau superlativ cu moduri diferite de folosire:
late - later - latest [temporal]
late - latter - latter [insiruire]
far - further / farther - furthest / farthest [distanta in spatiu]
far - further - furthest / farthest [mai departe [in plus]
near - nearer - nearest [local]
near - nearer - next [insiruire]
old - older - oldest [general]
old - elder - eldest [membrii familiei]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu