Traducator autorizat engleza

Traducator autorizat engleza

joi, 6 octombrie 2011

ADJECTIVUL

1. Definitie: - este partea de vorbire care modifica sau determina un substantiv:
Exemple: a good/interesting book
               this/my book
Spre deosebire de limba romana, adjectivul nu se schimba dupa gen, nici dupa numar:
Exemple: an intelligent student - intelligent students.
2. Intrebari: Adjectivul raspunde la una din intrebarile: which? [care?]; what is/are like? [cum?]; what kind of? [ce fel de?]; in what state? [in ce stare?].
3. Gradele de comparatie:

Gradele de comparatie ale adjectivului din limba engleza sunt: gradul pozitiv, comparativ si superlativ.
Exemple: - gradul pozitiv: - new [nou]
- gradul comparativ: - newer [mai nou]
- gradul superlativ - the newest [cel mai nou]
A. COMPARATIA REGULATA:
Desinentele “er” si “est” se aplica urmatoarelor adjective:
adjective monosilabice:
Exemple: low - lower - lowest
               high - higher - the highest
adjective bisilabice terminate in: “-er”; “-le”; “-ow”; “-y”;
Exemple: clever - cleverer - cleverest;
               simple - smpler - simplest
Particularitati de ortografie:
y devine -i-:
Exemplu: easy - easier - easiest
disparitia “e”-ului final mut:
Exemplu: large - larger - largest
dublarea consoanelor finale dupa vocala finala accentuata [a,e,i,o,u]:
Exemplu: thin - thinner - thinnest.
Urmatoarele adjective isi formeaza gradele de comparatie cu “more” si “most”:
adjectivele bisilabice, care nu se termina in “er”, “-le”; “-ow”; “-y”:
Exemplu: useful - more useful - the most useful
Adjective cu trei sau mai multe silabe:
Exemplu: interesting - more interesting - most interesting

B. COMPARATIA NEREGULATA:
Unele adjective isi formeaza gradele de comparatie in mod neregulat:

good - better - best
well - better - best
bad - worse - worst
ill - worse - worst
little - smaller - smallest
little - less - least
much - more - most
many - more - most

Adjective cu forme diferite ale gradelor de comparatie:

Unele adjective au 2 forme de comparativ sau superlativ cu moduri diferite de folosire:
late - later - latest [temporal]
late - latter - latter [insiruire]
far - further / farther - furthest / farthest [distanta in spatiu]
far - further - furthest / farthest [mai departe [in plus]
near - nearer - nearest [local]
near - nearer - next [insiruire]
old - older - oldest [general]
old - elder - eldest [membrii familiei]

ARTICOLUL

1. ARTICOLUL HOTARAT [THE DEFINITE ARTICLE]

Articolul hotarat are forma unica -the- pentru toate genurile, atat la singular, cat si la plural:
Exemple: the boy - the boys
              the girl - the girls
              the book - the books
2. Intrebuintare:
inaintea unor substantive mentionate anterior sau particularizate prin diferiti determinanti: 
Exemplu: I’ll put on the new dress. [Voi imbraca rochia cea noua]
inaintea substantivelor unicat:
the earth - pamantul;
the sky - cerul;
the sea - marea;
the South Pole - Polul Sud;
inaintea unui substantiv folosit in sensul sau cel mai general:
The dog is a faithful friend.
Inaintea unor substantive proprii care denumesc:
tari, insule, peninsule, provincii, capuri: The Sudan, The Congo; The Canary Islands
intinderi de ape si denumiri aferente: The Indian Ocean; The Baltic Sea;
munti, lanturi de munti: The Himalayas;
punctele cardinale - The North; The South;
diverse evenimente istorice - The Bronze Age, The Renaissance.
institutii: teatre si cinematografe - The Capitol Cinema;
muzee si biblioteci - The Natural History Museum
vase maritime - The Transylvania
publicatii de diferite tipuri: The Guardian;

3. Articolul hotarat nu se foloseste:
inaintea numelor proprii: Mr Smith came back to England and bought a house in London.
inanitea substantivelor ce denumesc mesele zilei: We usually have breakfast at 7.
inaintea substantivului -home - to go home/ to leave home
articolul hotarat lipseste din fata unor substantive ca: school, college, hospital, church, prison, work, sea, bed: We go to school / college [to study].
OBSERVATIE:
- Atunci cand -home - este precedat sau urmat de elemente descriptive, acesta se comporta ca orice alt substantiv:
Exemplu: For many years this was the home of my grandfather.
- Atunci cand asemenea substantive - care desemneaza, in general, locuri - nu sunt folosite pentru destinatia lor, ci in alte scopuri, ele sunt precedate de articol hotarat:
Exemplu: She went to the church to see the paintings.
- Spre deosebire de situatiile amintite mai sus, alte substantive sunt intotdeauna precedate de articolul hotarat:   the cinema; the office, the theatre:
Exemple: We are going to the theatre tonight.
                My father is at the office now.


II. ARTICOLUL NEHOTARAT [ THE INDEFINITE ARTICLE]

In limba engleza, articolul nehotarat are doua forme: A si AN. Ca si articolul hotarat, articolul nehotarat nu face distinctie de gen si preceda intotdeauna cuvantul pe care il determina:

2.1. Forma articolului nehotarat:
A - se foloseste inaintea cuvintelor care incep cu o consoana sau cu o semivocala:
Exemple: a boy - un baiat;
              a girl - o fata;
              a box - o cutie;
              a university - o universitate
 AN - se f oloseste inaintea cuvintelor care incep cu o vocala:
Exemple: an eye - un ochi;
               an apple - un mar;
               an hour - o ora;
              an elephant - un elefant.
2.2 Intrebuintarea articolului nehotarat:

A. Articolul nehotarat se foloseste:
inaintea unor denumiri de profesii, meserii sau nationalitati, dupa verbele to be / to become:
Exemple: He is a teacher.
He is an Italian.
in propozitii exclamative, inaintea substantivelor numarabile la singular:
Exemple: What a woman!
               Such a nice day!
inainte de -little- si -few-, cand imprima un sens pozitiv:
Exemplu: I have a little time.

B. Articolul nehotarat nu se foloseste:

cu substantivele numarabile la plural:
Exemplu: A dog is a faithful pet.
DAR: Dogs are faithful pets.
cu substantive nenumarabile denumiri de materie de tipul: glass, wood, paper, stone, iron, wine, coffee, tea:
Exemplu: This structure is made of iron.
inaintea substantivelor care denumesc mesele zilei:
Exemplu: I usually have supper at 7.

III. ARTICOLUL ZERO [THE ZERO ARTICLE]

Articolul zero indica de fapt absenta unui articol [hotarat sau nehotarat] in fata unui substantiv:

3.1. Intrebuintarea articolului zero:
cu substantive nenumarabile indicand cantitatea, luate in sens general:
Exemplu: We buy sugar at the grocer’s.
cu substantive numarabile la plural, cand referinta se face la toti membrii aceleaiasi clase:
Exemplu: Cats are nice pets.
cu denumirile meselor zilei:
Exemplu: Supper is an evening meal.
cu denumirile anotimpurilor:
Exemplu: Summer is cool this year.
inaintea denumirilor de continente, tari, orase, lacuri, munti, provincii:
Exemple: Europe, Australia, Italy, France, London, Bucharest.
inaintea zilelor saptamanii:
Exemple: Monday, Tuesday, Wednesday.
lunilor anului, sarbatori oficiale/religioase, momente ale zilei si ale noptii:
Exemple: January, February, Independence Day; to travel by train
inaintea denumirilor limbilor: 
Exemple: We study French.
               Do you speak Spanish.
in unele expresii sau constructii fixe:
Exemple: by mistake, in conclusion, bag and baggage
inaintea denumirilor de culori:
Exemple: I like red but I dislike green.

miercuri, 5 octombrie 2011

PRONUMELE

1. Definitie: inlocuieste un substantiv / un grup nominal

A. PRONUMELE PERSONAL:
1. Forma:
Persoana I sg: I -ME
Persoana a II-a sg.: you - you
Persoana a III-a sg: he / she / it - him/her/it

PLURAL - Persoana I: we - us
Persoana a II-a : you - you
Persoana a III-a: they - them

2. INTREBUINTARE:

I/ ME: il desemneaza pe cel care vorbeste:
I can’t go home.
Help me bring the book, please.
YOU - desemneaza interlocutorul / interlocutorii:
If you come home, I’ll tell you the truth.
HE / HIM: - pentru a vorbi despre o persoana / animal de sex masculin:
Where’s Dan? He’s in the bedroom. Well, I want to talk to him.
SHE / HER: - cand se face referire la o persoana sau la un animal de sex feminin:
She’s going to school now. I want to see her.
IT - desemneaza obiecte sau animale:
I’ve got a big ball. It’s over there.
WE / US: - se utilizeaza pentru a desemna un grup de cel putin 2 sau mai multe persoane, animale sau lucruri:
We are going to town. Can you give us a lift?
THEY / THEM: - se folosesc cand se vorbeste despre 2 sau mai multe persoane, animale sau lucruri:
Are the boys here?
Yes, they are. Well, tell them to come at once.

B. PRONUMELE SI ADJECTIVELE POSESIVE:

1. FORMA:

Adjectivele: Pronumele:
my cat           mine
your book    yours
his car           his
her pen        hers
its door         its
our dog        ours
their house   theirs

2. Intrebuintare:
- se folosesc pentru a indica apartenenta unui anumit lucru:
EX: This is not my hat. Mine is here.
ATENTIE:
Adjectivele si pronumele posesive se folosesc in legatura cu partile corpului si cu imbracamintea:
EX: Dont’t put your hands on my shoulders.
His hair is dark, but mine is fair.
OF + pronume posesiv:
EX: He’s a friend of mine.
I’ve got a few books of yours.

C. PRONUMELE REFLEXIVE SI PRONUMELE DE INTARIRE:

1. Forma:

myself - ourselves
yourself - yourselves
himself / herself / itself - themselves

2. Intrebuintare:

Pronumele reflexive se intrebuinteaza atunci cand complementul si subiectul propozitiei sunt una si aceeasi persoana:
I’m looking at myself in the mirror.
He killed himself.
This machine switches itself on and off.
Prenumele de intarire se folosesc pentru a insista asupra substantivului sau a grupului nominal:
I can do it myself.
The Queen herself visited our school 2 years ago.

D. PRONUMELE RECIPROCE:

1. Forma:

each other - one another

2. Intrebuintare:

- Aceste pronume exprima relatii de reciprocitate intre fiinte si lucruri.
- each other - se foloseste in cazul a doua persoane
- one another - pentru mai mult de doua persoane.
EX: We see each other at the office every day.
They don’t like one another.
- pronumele reciproce se pot folosi in cazul genitiv:
They often borrow each other’s cars.


E. PRONUMELE SI ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE:1. Forma:

this - these
that - those

2. Intrebuintare:
this - these: se folosesc in cazul obiectelor aflate in apropierea vorbitorului.
that - those: desemneaza obiecte mai departate fata de vorbitor.
this / these si that / those - se pot utiliza ca adjective demonstrative:
Look at this box / these boxes here.
That box / those boxes over there are too big.
this / these si that / those - pot fi si pronume demonstrative:
This is a nice coat.
These are nice coats.